Blocking FSH inhibits hepatic cholesterol biosynthesis and reduces serum cholesterol

2019-04-10 14:11:58 103

Yanjing Guo, Meng Zhao, Tao Bo, Shizhan Ma, Zhongshang Yuan, Wenbin Chen, Zhao He, Xu Hou, Jun Liu,Zhenhai Zhang, Qiang Zhu, Qiangxiu Wang, Xiaoyan Lin, Zhongli Yang, Min Cui, Lu Liu, Yujie Li,Chunxiao Yu,Xiaoyi Qi, Qian Wang, Haiqing Zhang, Qingbo Guan, Lifang Zhao, Shimeng Xuan, Huili Yan, Yanliang Lin,Li Wang, Qihang Li, Yongfeng Song, Ling Gao and Jiajun Zhao. Blocking FSH inhibits hepatic cholesterol biosynthesis and reduces serum cholesterol. Cell Res. 2018 Dec 17. IF=15.393